Vergi Haberleri

Hangi nedenlerle vergi incelemesine tabi tutulursunuz…

 

Yapılacak vergi incelemeleri, sektör, konu ve mükellefler itibarıyla esas olarak, Kurul bünyesinde kurulan, Risk Analiz Merkezinde (VDK-RAMER’de), mevcut ve yeni geliştirilen programlar kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde belirlenmektedir. 

 Bununla beraber diğer vergi inceleme sebepleri şu şekilde sıralanabilir.

 

 • İhbar veya şikayet nedeniyle,

 • Yapılmakta olan inceleme, teftiş ve soruşturmalarda tespit edilen hususlar nedeniyle,

 • Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden ve doğrudan veya dolaylı olarak vergisel konuları içeren inceleme ve denetim talepleri nedeniyle,

 • Mükelleflerin İade talepleri nedeniyle,

 • Sektörel incelemeler nedeniyle,

 • Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik olarak 213.sayılı VUK’nun usul hükümleri yönünden yapılan incelemeler nedeniyle,

 • Vergi Müfettişlerinin Karşıt İnceleme talepleri nedeniyle,

 • Kasa hesabının şişkinliği,

 • Ortaklar cari hesabının yüksekliği,

 • Sürekli ve yüksek miktarlı devreden KDV,

 • Geçici vergi dönemlerinin sonu ile yılsonunda artan fatura trafiği ve çok küçük miktarlı kar etme durumu,

 • Sürekli zarar beyanı,

 • Karlılık oranlarının sektör ortalamasından sapması.

 • Karşılık rakamlarının sektör ortalamasına göre aşırı yüksekliği

 • KDV beyanname rakamları ile gelir tablosu rakamlarının kıyaslanması sonucu tespit edilen tutarsızlıklar,

 • Transfer fiyatlamasına yönelik emsal fiyat çalışmaları,

 • Harici verilerle mükellef verilerinin kıyaslanması,

 • Mali tabloların tutarsızlıklar içermesi,

 • Ba-Bs formlarındaki tutarsızlıklar

Denetim ve Tasdik 

Vergi Danışmanlığı

Bağımsız Denetim

SGK Hizmetlerimiz

Şirket Kuruluşu

Yatırım Teşfik ve Kredi

Vergi Uyuşmazlıkları

Kurumsal Finansman

İş Güvenliği

Stok Sayımı

Bilgi Teknolojileri

Hukuk Danışmanılığı

Uluslararası Destek

Sanal Ofis

Şirket Devir,Birleşme,Satın alma

Muhasebe 

Marka Patent Tescili

İthalat,İhracat desteği

© 2017 by BB Bilişim Ltd.şti. 

ugurbuyukbalkan_ifac_ymm_tmud_buyukbalkan
 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • White Google+ Icon
 • LinkedIn Clean