top of page

Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başl


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)

Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslek mensuplarını yakından ilgilendiren söz konusu Genel Tebliğ taslağına göre:

* Serbest Meslek Erbabı meslek mensupları, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenledikleri serbest meslek makbuzlarını, söz konusu Genel Tebliğ kapsamında zorunlu olarak ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU ( e-Serbest Meslek Makbuzu) şeklinde düzenleyeceklerdir.

* e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş (dahil olma) 01/01/2018 tarihinden itibaren başlayacaktır.

* 2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 01/07/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

* 01/01/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

* e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür.

* e-Serbest Meslek Makbuzlarında, belgenin saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı bilgisinin bulunması zorunludur.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına yönelik diğer hususlar söz konusu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağında yer almaktadır. Taslak halindeki düzenlemenin takip edilmesi, uygulamaya geçiş zorunluluğu ve takvimi açısından son derece önemlidir.

Sayın; YMM Recep Selimoğlu tarafından yazılmış

Kaynak: www.MuhasebeTR.com’dan alınmıştır.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page