top of page

Faktoring işlemleri yönetmeliğinde değişiklik


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faktoring işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslarda değişikliğe gitti. BDDK'nın "Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"inde değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü (6.10.2017) sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, yeni yönetmeliğe elektronik arşiv (e-arşiv) ile elektronik fatura (e-fatura) tanımları eklendi. Söz konusu ekleme doğrultusunda, mükerrer fatura kullanımının önlenmesine ilişkin maddelerde de değişikliğe gidilerek, bu kavramlara yer verildi.

Buna göre, faktoring işlemi esnasında finansman sağlanmadan önce kuruluş tarafından müşteri yetkililerince imzalanmış alacak bildirim formu ve fatura bilgileri temin edilecek. Fatura bilgilerinin merkezi fatura kaydı sistemine kaydedilmesi suretiyle faturanın mükerrer olmadığının kontrolü yapılarak, e-fatura ve e-arşiv uygulamaları Gelir İdaresi Başkanlığından teyit edilecek.

Öte yandan kuruluş, e-faturalar ile e-arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturaların imajları hariç olmak üzere fatura aslı imajlarını yapılacak denetimlerde tevsik etmek üzere muhafaza edecek.

Değişiklik kapsamında ayrıca, alınan kambiyo senedi veya diğer senetler ile ilgili bölüme, "Garantili ithalat ve ihracat faktoringi işlemlerinde, kuruluş ile fatura borçlusu arasında faktoring işlemine temel teşkil eden ticari işlemin dayanağı olan fatura veya sözleşme hükümlerine atıfta bulunan ve kuruluş tarafından alınan fatura borçlusunun düzenlediği veya ciro ettiği kambiyo senedine ilişkin bilgileri de içeren münhasır sözleşme düzenlenmiş olması kaydıyla birinci fıkranın birinci cümlesi uygulanmaz." maddesi eklendi.

Söz konusu yeni maddede adı geçen birinci fıkranın birinci cümlesi şöyle: "Faturalı alacağa istinaden kambiyo senedi veya diğer senetlerin alınması halinde, alınan kambiyo senedi veya diğer senetteki ciro silsilesinde kuruluşa kambiyo senedi veya diğer senedi ciro edip veren kişinin, devralınan faturada alacaklı olarak gözüken kişi ve bu kişiden bir önceki cirantanın veya keşidecinin de faturadaki borçlu ile aynı kişi olması gerekir."

BDDK , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu , faktoring

Uğur BÜYÜKBALKAN

Yeminli Mali Müşavir

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page