top of page

Gelir İdaresi İnternet Vergi Dairesi Duyurusu: KDV İadesinde Yeni Kriterler Belli Oldu


KDV İadesi Kontrol Raporlarının Oluşması İçin Gereken Kriterler

KDV İadesi Kontrol Raporlarının oluşması için mükelleflerin;


İnternet Vergi Dairesi üzerinden ilgili dönem KDV iade liste girişlerini elektronik ortamda yapmaları ve onaylamaları,

İlgili döneme ait Standart İade Talep Dilekçelerini elektronik ortamda girmeleri ve onaylamaları

gerekmektedir.


Diğer taraftan, yukarıda yer verilen ana koşulları yerine getirmiş olan mükellefler açısından aşağıda belirtilen ve kendilerine uygun olan hususların da sağlanması gerekmektedir.


“Artırımlı Teminat Mektubu” veya “Teminat Mektubu” ile yapılan iade taleplerinde, KDV iade listelerinin ve Standart İade Talep Dilekçesinin elektronik ortamda gönderilmesi ile birlikte iade dönemine ait “banka/katılım bankası teminat mektubunun” vergi dairesine ibraz edilmiş olması gerekmektedir.


Vergi dairesine ibraz edilen teminat mektubunun vergi dairesi tarafından “203 evrak kodu” ile kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.


Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)’nın 4/4/2017 tarih ve 20668 sayılı yazısında yer alan “Mükellefler tarafından iade taleplerine ilişkin olarak her bir dönem için ayrı teminat mektubu verilmesi gerekmektedir.” İfadesi gereğince mükellefler tarafından iade taleplerine ilişkin olarak her bir iade dönemi için ayrı teminat mektubu/artırımlı teminat mektubu verilmesi gerekmektedir.


Mükellef, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile iade talep etmiş ise, KDV iade listelerinin ve Standart İade Talep Dilekçesinin elektronik ortamda gönderilmesi ile birlikte iade dönemine ait “YMM KDV İade Tasdik Raporunun” da vergi dairesine ibraz edilmiş olması gerekmektedir.


Vergi dairesine ibraz edilen YMM KDV İade Tasdik Raporunun vergi dairesi tarafından “302 evrak kodu” ile kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.


Mükellef, “Teminat Mektubu” ile beraber “YMM KDV İadesi Tasdik Raporu” ile de iade talep etmiş ise, KDV iade listelerinin ve Standart İade Talep Dilekçesinin gönderilmesi ile birlikte iade dönemine ait “banka/katılım bankası teminat mektubunun” ve “YMM KDV İadesi Tasdik Raporunun” vergi dairesine ibraz edilmiş olması gerekmektedir.

Vergi dairesine ibraz edilen teminat mektubunun vergi dairesi tarafından “203 evrak kodu” ile YMM KDV İade Tasdik Raporunun ise “302 evrak kodu” ile kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page