Blog

Yeminli Mali Müşavirlerin 3568 sayılı kanunla elde ettikleri Denetim, Tasdik ve Raporlama yetkilerinden kaynaklanarak Yerel Yönetimlerde de meslek mensuplarından yararlanılmaktadır.

Başlıca;

3.7.2005 Tarihinde Kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’dur.

Bu Kanunun 54’nc...

Çek Kullanan Şirketlerin Dikkatine!

Uygulamada satıcılara yapılan ödemeler de, gerek firma çeklerinin düzenlenmesinde gerekse müşteri çeklerinin ciro edilmesinde, işletme için hayati öneme sahip hatalar yapıldığı görülmektedir. Yapılan vergi incelemelerinde söz konusu h...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faktoring işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslarda değişikliğe gitti.

BDDK'nın "Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"inde değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü...

Son zamanlar da ülkemizde Türk Cumhuriyetlerinden, uzak doğu ve Afrika’dan  gelen yabancılar ile Türkiye’de kurulu yabancı şirket personelin çalıştırılması ve bunlara dönük izin alınması meslektaşlarımıza intikal eden soruların başında gelmektedir.

Öncelikle Türkiye’de...

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi düzenlemelerini içeren 130 maddeden oluşan "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı " TBMM Başkanlığına sunuldu.

          
  To...

Kurumsallaşmış şirketlerin dışında, Kobi lerde yeni kuşak patronların iş başına geçmesi ile birlikte şirketlerde gelenekçi yapıdan yenilikçi yapıya geçişler olmaya başladı.

Şirketlerde, denetim, iç kontrol ve risk yönetimleri uygulanmaya, mali ve hukuk departmanları dah...

Yapılacak vergi incelemeleri, sektör, konu ve mükellefler itibarıyla esas olarak, Kurul bünyesinde kurulan, Risk Analiz Merkezinde (VDK-RAMER’de), mevcut ve yeni geliştirilen programlar kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde belirlenmektedir. 

Bununla be...

Mal Swapları (Commodıty Swap)

Mal Swap işlemleri iki taraf arasında belirli bir miktar malın sabit ve değişken fiyatlarını belirli bir zaman süresince değiştirmeye yönelik bir anlaşmadır. Tezgah üstü türevse1 ürünlerin (OTC commodity derivaties) ilklerinden olan mal ya...

KAYIP BIR YIL DAHA İSTEMİYORUZ!..

İ.S.M.M.M. Odasının kuruluşunun ikinci yılına adım adım yaklaşırken, kurulduğundan (müteşebbis dönem dahil) bugüne kadar engel ve zorluklara rağmen, meslek adına birçok işi başardıkları, birçoğunu da yapmaya çalıştıklarını gözlemledik.

Y...

KURUMLAR VERGİSİ VE SERMAYE ARTIRIMI

Kurumlar Vergisine tabi kurumların elde ettiği gelirlerin (kurum kazancının) vergilendirilmesi, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumların gelirleri ise Gelir Vergisi Kanununun 2’nci maddesinde yed...

Please reload

© 2017 by BB Bilişim Ltd.şti. 

ugurbuyukbalkan_ifac_ymm_tmud_buyukbalkan
  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon
  • LinkedIn Clean