top of page

SGK Haberleri

 

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılacak?

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formları ve Başvuru şartları ve değerlendirme sonuçları

İşkur Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Kapsamında, İşçilere Kısa Çalışma Ödeneği ödemesi ve İşçilerin Genel Sağlık Sigrtası (GSS) Ödemelerini yapacak. 

İşyerinin Kısa Çalışma Ödeneği alması için, İşyerinin İşyerinin çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğuna dair başvuru yapması gereklidir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

• İşyerinin İŞKUR'a yaptığı Kısa Çalışma Ödeneğin Müfettişler tarafından yapılacak inceleme sonucunda uygun bulunması

• İşçinin Kısa Çalışma Başvurusunun yapıldığı tarihte, çalışam süresi ve Prim ödeme şartlarına uygun olması

gereklidir.

Kısa Çalışma Talebinde bulunulması ve İŞKUR değerlendirme işlemleri nasıl olacak?

1- Kısa Çalışma Ödeneği Talebi İşverenler tarafından yapılacak.

2- İşverenler Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi doldurarak İŞKUR'a  Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunacak.

3- Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara karara bağlanacak.  Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmayacak.

Kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışma ödeneği başvurusunda  bulunduktan sonra İŞKUR gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecek, İŞKUR başvurunun alındığını en kısa sürede işverene bildirecek ve başvuruları uygunluk tespiti için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderecek.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusunu Nasıl Değerlendirecek?

1- İşkur Kısa Çalışma Ödeneği uygunluk tespini işyerine gitmeden Başvuru Evrakları ve ekleri üzerinden değerlendirecek.

2- İŞKUR incelemesinden evrak eksikliği tespit edilir ise İŞKUR görevlileri İşveren ile irtibata geçerek evrakların tamamlanmasını isteyecek.

3- Koronavirüs tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan işyerleri için uygunluk tespiti incelemelerinde İŞKUR sadece işyerinin bu kapsamda olup olmadığına bakacak.

İşverene Kısa Çalışma Talebi Başvusu sonucu nasıl bildirilecek?

Kısa Çalışma Talebi Başvusu sonucu işverene elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılacak. 

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formları

Kısa Çalışma Talep Formu 

Kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste 

Kisa Çalişma Ödeneği Başvuru Formuna eklenmesi gereken belgeler.

1- Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi,

2- Uygunluk Tespiti Yapılması Amacıyla Talep Edilen ve İşveren veya Yasal Vekilince Onaylı Başlıca Bilgi ve Belgeler: (İşverenin tercihi doğrultusunda, başvuru esnasında gönderilebileceği/teslim edilebileceği gibi, uygunluk tespiti esnasında da Bakanlık İş Müfettişine gönderilebilir/teslim edilebilir. Başvuru esnasında belgelerin gönderilmesi/teslim edilmesi, sürecin etkin ve verimli işlemesini kolaylaştıracaktır.)

• İşverenin Kısa Çalışma Talebine İlişkin Gerekçeli ve Yazılı Beyanı,

• Ücret Bordroları,

• İşçi Ücretlerinin ve Bununla İlgili Sigorta Primi ve Vergi Kesintilerinin Ödendiğini Gösteren Kayıtlar,  

• Kısa Çalışma Uygulanan/Talep Edilen Döneme Ait Çalışma Sürelerini Gösteren ve İşçi İmzalarını İçeren Belgeler (Puantaj Kayıtları, İşçi Takibinin Yapıldığı Elektronik Dökümler vb.),

• Cari Yıl ve Bir Önceki Yıla Ait; Geçici Gelir Beyannameleri ile Tasdikli Mali Tabloların Kayıtları, Üretimde Meydana Gelen Artış ve Azalış Miktarlarını Gösteren Belgeler veya Aynı Döneme Ait Söz Konusu Bilgileri İçerir Nitelikte Düzenlenmiş Tasdikli Bir Mali Analiz Raporu,

• Alınan ve İptal Edilen Siparişlere ve Sözleşmelere İlişkin Belgeler,

• Varsa Faaliyetin Kısmen ya da Tamamen Durduğuna İlişkin Belgeler,

• Varsa İşyerindeki Toplu İş Sözleşmesi Tarafı Sendika ile Kısa Çalışma Uygulanmasına İlişkin Düzenlenmiş Protokol,  

• Varsa Yangın, Deprem, Sel, Su Baskını, Salgın Hastalıklar Gibi Mücbir Sebeplerin Varlığını Gösteren Belgeler,

• Varsa Konuya İlişkin Diğer Belgeler.

Uğur BÜYÜKBALKAN

Yeminli Mali Müşavi

ugurbuyukbalkan-buyukbalkan-uğur_büyükba
ugurbuyukbalkan-buyukbalkan-uğur_büyükba
ugurbuyukbalkan-uğur-büyükbalkan-sgk-mali müşavir-aracılık-sözleşmesi
ugurbuyukbalkan-uğur-büyükbalkan-sgk-mali müşavir-aracılık-sözleşmesi

Denetim ve Tasdik 

Vergi Danışmanlığı

Bağımsız Denetim

SGK Hizmetlerimiz

Şirket Kuruluşu

Yatırım Teşfik ve Kredi

Vergi Uyuşmazlıkları

Kurumsal Finansman

İş Güvenliği

Stok Sayımı

Bilgi Teknolojileri

Hukuk Danışmanılığı

Uluslararası Destek

Sanal Ofis

Success! Message received.

Şirket Devir,Birleşme,Satın alma

Muhasebe 

Marka Patent Tescili

İthalat,İhracat desteği

bottom of page