top of page

Vergi Haberleri

VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 7338 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR

1. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 • Basit Usulde Vergilendirilen Esnafa Vergi İstisnası Getirilmiştir

 • Sosyal Medya İçerik Üreticilerinin Gelirleri Kaynakta Kesinti Yolu İle Vergilenecektir

 • Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Kazanç İstisnası Getirilmiştir

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Taksit Ödemeleri Mart ve Temmuz Ayları Olarak Yeniden Belirlenmiştir

 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Geçici Vergi Uygulamasına Tabi Gelir Vergisi Mükellefleri Artık Sadece İlk 9 Ay İçin Geçici vergi Beyan Edeceklerdir

 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere Uygulanan Vergi İndiriminde Kesinleşmeyen Vergi Tarhiyatları İndirime Mani Olmayacaktır

2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 • Nakit Sermaye Artışlarına Uygulanan İndirim Oranı Yurtdışından Karşılanan Kısım İçin %50’den, %75’e Çıkarılmıştır

 • İndirimli Kurumlar ve Gelir Vergisi Uygulamasında ÖTV ve KDV Haricindeki Vergilerden Terkini İmkanı Getirilmiştir.

3. VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 • Gelir İdaresi’ne Tanınan Yetkiler

 • Gider Pusulasının Belgelenmesini Kolaylaştıran Değişiklikler Yapılmıştır

 • Elektronik Defter Beratı ve Elektronik Muhasebe Fişi Saklanması Zorunlu Belgelere İlave Edilmiştir

 • VUK’nun “Maliyet Bedeli” Ölçüsünün Tanımı Belirginleştirilerek, Değerleme Ölçüleri Arasına Alınan “Alış Bedeli” Yasal Tanıma Kavuşturulmuştur

 • VUK Yeniden Değerleme Uygulaması Kalıcı Düzenlemeye Kavuşturulmuştur

 • VUK’nun Amortisman Ayrılmasına İlişkin Hükümlerinde Değişiklikler Yapılmıştır

 • Tahsil Edilemeyen 3.000,00 TL’na Kadar Olan Küçük Alacaklar Yasal Takip Şartı Aranmadan Giderleştirilebilecektir

 • VUK Yenileme Fonu Uygulamasında Mükellefler Lehine Değişiklikler Yapılmıştır

 • Cezaların Tekerrür Nedeniyle Artırılması Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır

 • Özel Usulsüzlük Cezalarında Değişiklikler Yapılmıştır

 • Karşılıklı Anlaşma Usulü İhdas Edilerek VUK’na Konulmuştur

4. DİĞER VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 • Damga Vergisi Kanunu

 • Katma Değer Vergisi

 • Özel Tüketim Vergisi

 • Bankacılık Kanunu

 • Konaklama Vergisi

(7338 Sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26/10/2021 tarih, 31640 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır)

Uğur Büyükbalkan

Yeminli Mali Müşavir

Kaynak: www.parasut.com’dan alınmıştır

ugurbuyukbalkan-buyukbalkan-uğur-büyükba
ugurbuyukbalkan-uğur-büyükbalkan-buyukba
ugurbuyukbalkan-ugur-buyukbalkan-bitcoin

Denetim ve Tasdik 

Vergi Danışmanlığı

Bağımsız Denetim

SGK Hizmetlerimiz

Şirket Kuruluşu

Yatırım Teşfik ve Kredi

Vergi Uyuşmazlıkları

Kurumsal Finansman

İş Güvenliği

Stok Sayımı

Bilgi Teknolojileri

Hukuk Danışmanılığı

Uluslararası Destek

Sanal Ofis

Muhasebe 

Marka Patent Tescili

İthalat,İhracat desteği

Şirket Devir,Birleşme,Satın alma

bottom of page