top of page

Hangi nedenlerle vergi incelemesine tabi tutulursunuz…


Yapılacak vergi incelemeleri, sektör, konu ve mükellefler itibarıyla esas olarak, Kurul bünyesinde kurulan, Risk Analiz Merkezinde (VDK-RAMER’de), mevcut ve yeni geliştirilen programlar kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde belirlenmektedir.

Bununla beraber diğer vergi inceleme sebepleri şu şekilde sıralanabilir.

 • İhbar veya şikayet nedeniyle,

 • Yapılmakta olan inceleme, teftiş ve soruşturmalarda tespit edilen hususlar nedeniyle,

 • Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden ve doğrudan veya dolaylı olarak vergisel konuları içeren inceleme ve denetim talepleri nedeniyle,

 • Mükelleflerin İade talepleri nedeniyle,

 • Sektörel incelemeler nedeniyle,

 • Vergi Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik olarak 213.sayılı VUK’nun usul hükümleri yönünden yapılan incelemeler nedeniyle,

 • Vergi Müfettişlerinin Karşıt İnceleme talepleri nedeniyle,

 • Kasa hesabının şişkinliği,

 • Ortaklar cari hesabının yüksekliği,

 • Sürekli ve yüksek miktarlı devreden KDV,

 • Geçici vergi dönemlerinin sonu ile yılsonunda artan fatura trafiği ve çok küçük miktarlı kar etme durumu,

 • Sürekli zarar beyanı,

 • Karlılık oranlarının sektör ortalamasından sapması.

 • Karşılık rakamlarının sektör ortalamasına göre aşırı yüksekliği

 • KDV beyanname rakamları ile gelir tablosu rakamlarının kıyaslanması sonucu tespit edilen tutarsızlıklar,

 • Transfer fiyatlamasına yönelik emsal fiyat çalışmaları,

 • Harici verilerle mükellef verilerinin kıyaslanması,

 • Mali tabloların tutarsızlıklar içermesi,

 • Ba-Bs formlarındaki tutarsızlıklar

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page