top of page

Vergi Haberleri

İşyeri Kira Stopajında İndirim

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede 2182 ve 2183 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmış ve aynı tarih itibariyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Şüphesiz bu kararlardan en çok kira ödeyenler memnun olacaktır.

KİRA ÖDEMELERİNDE TEVKİFAT ORANI YILBAŞINA KADAR %20’DEN %10’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR!

2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde tevkifat oranı %20’den %10’a düşürülmüştür.

2183 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca,

MADDE 1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1'inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. a) 70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,”

MADDE 2- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,”

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile %20 olarak uygulanan tevkifat oranı 31.07.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar %10 olarak uygulanacaktır.

Bilindiği gibi, kiracılar tarafından Maliyeye beyan edilen %20 tevkifat (31.12.2020 tarihine kadar %10) mülk sahibi adına kiracı tarafından ödenmekte ve mülk sahibi bu ödenen vergiyi ödeyeceği vergiden mahsup ederek daha az vergi ödemekte, hatta kiracı tarafından ödenen vergiyi kira gelirinin tutarına bağlı olarak duruma göre iade dahi alabilmektedir. Genellikle de bu yük kiracı üzerinde kalmaktadır.

Tevkifat oranının %10’a düşmesi kiracının yükünü azaltırken mülk sahibinin ödeyeceği vergiyi azaltmayacaktır. Elde edilen kira geliri tutarına göre Gelir Vergisi hesaplanacak, tevkifatla mülk sahibi adına ödenen vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarını mülk sahibi ödeyecektir.

www.muhasebeTR.com' dan alınmıştır

Uğur BÜYÜKBALKAN

Yeminli Mali Müşavir

ugurbuyukbalkan-buyukbalkan-uğur_büyükba
ugurbuyukbalkan-uğur-büyükbalkan-buyukba
ugurbuyukbalkan-ugur-buyukbalkan-bitcoin

Denetim ve Tasdik 

Vergi Danışmanlığı

Bağımsız Denetim

SGK Hizmetlerimiz

Şirket Kuruluşu

Yatırım Teşfik ve Kredi

Vergi Uyuşmazlıkları

Kurumsal Finansman

İş Güvenliği

Stok Sayımı

Bilgi Teknolojileri

Hukuk Danışmanılığı

Uluslararası Destek

Sanal Ofis

Success! Message received.

Muhasebe 

Marka Patent Tescili

İthalat,İhracat desteği

Şirket Devir,Birleşme,Satın alma

bottom of page