top of page

Denetim ve Tasdik

 • DOLAYSIZ VERGİLER

 • Kurumlar Vergisi

  • Yıllık Kurumlar Vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler.

  • Gelir Vergisi

  • Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler.

 • DOLAYLI VERGİLER

 • Katma Değer Vergisi

  • İade hakkı doğuran işlemler

     • İhracat istisnasından kaynaklanan

     • İndirimli orandan kaynaklanan

 • • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan • KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki

 • • Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)

 • Özel Tüketim Vergisi

  • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu.

  • Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu.

  • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri.

  • Biyoetanol üretim tasdik raporu.

  • Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu.

  • İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu.

denetim_tasdik_ugur_buyukbalkan
bottom of page