top of page

Stok Sayımı

 • Firma yetkilileri ile görüşülerek sayım işlemi için ZAMAN PLANININ yapılması

 • Bilgi işlem departmanından gerekli stok kart ve verilerin alınması

 • Envanter Sayımı yapılacak alanda barcode, etiket ve irsaliye girişleri gibi sayımı etkileyecek unsurların tamamlanması,

 • Envanter Sayımı yapılacak alanda sayım başlamadan önce LOKASYON sayılarının tespiti

 • Envanter Sayımı yapılacak alanın sayım için hazırlanması

 • Envanter sayımı yapılacak yere, kapanıştan 2 saat önce Good to Great Sayım Ekibinin gelmesi

 • Envanter Sayımı yapılacak alanın deposu varsa, deponun öncelikle sayılması

 • LOKASYON içindeki ürünlerin tek, tek scannerlar ile girilmesi

 • Sayımın yapılması ve bitirilmesi

 • Data aktarımlarının yapılması

 • Raporların sunulması

 • Firma yetkilisine bilgi verilerek sayımın bitirilmesi

stok sayımı_muhasebe_vergi_uzlaşma
bottom of page