top of page

Kurumsal Finansman

KURUMSAL FİNANSMAN VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 

• Özelleştirme ve halka arz konularında gerekli denetim hizmetlerinin sunulması ve prospektüs hazırlanması

 

• Şirket değerlemeleri,

 

• Yabancı kuruluşlarla birleşmeler,

 

• Satın alma konularında danışmanlık verilmesi

 

• Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması

 

• Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında danışmanlık hizmetleri

 

• Şirket bölünme, birleşme ve devir alma İşlemlerinde danışmanlık hizmetleri

 

• Halka açık olmayan şirketlerin bağımsız denetime hazırlanması

 

• Şeffaflık raporu ve Kurumsal Yönetim uyum raporları hazırlanması

 

• Kredi derecelendirme çalışmaları yapılması

 

• Aile şirketlerinin halka arzında danışmanlık

kurumsal_finansman_vergi_muhasebe-şirket
bottom of page