top of page

Bağımsız Denetim

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun bağımsız denetim.

 

• Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim.

 

• ABD'de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim.

 

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim.

 

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim.

 

• Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim.

 

• Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye'deki iştiraklerinin bağımsız denetimi.

 

• Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması.

 

• Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi.

 

• İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması.

. Sendika ve Konfederasyon denetimleri

. Vakıf Denetimleri

bagımsız_denetim_cpa_accounttant_buyukbalkan
bottom of page