top of page

İş Güvenliği

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve çalışma alanı olarak uygun görülmeyen alanlara iyileştirme çalışmasına yönelik yasal zorunluluklar getirilmiştir. Bu yasal zorunluluklar çerçevesinde danışmanlık hizmeti veren şirketlerin çalışma yöntemler ise aşağıda belirtilmiştir.

Risk analizinin Risk analizinin

 • İşyerinin incelenmesi

 • Tehlikelerin belirlenmesi

 • Risk hesaplaması

 • Risk sonucuna göre güvenlik planı oluşturulması

İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı

 • Şirketlerin talepleri doğrultusunda,

 • Denetimlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği yasa ve mevzuatlarına uyacak şekilde düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi

 • İşyerlerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri denetimlerine hazır hale getirilmesi

 • İş kazalarındaki hukuki sorunların çözümlerine yardımcı olunması

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizlerinin hazırlanması

 •  

Gürültü Ölçümü:

 • İşletmelerde gürültü ölçümleri yaparak mevzuat çerçevesinde değerlendirip, alınması gereken önlemlerin de yer aldığı raporları işyerlerine sunmaktadır.

is_iş_guvenligi_vergi _jobsecurıty_cpa_
bottom of page