top of page

Marka Patent Tescili

Marka Tescil Nedir? Neden Marka Tescil?

Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir.

Neler Marka Tescili Olabilir?

Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir. 

 

Marka Tescil Kriteri

Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt edici özelliğidir.

Ayırt edicilik marka tesciline konu olan isim,işaret veya şeklin diğer mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olması kriteridir.

Patent nedir ?

Günümüz dünyası, bir çeşit buluşlar dünyasıdır. Buluşlar dünyası olmasının temelinde yatan ateşleyiciler ya da itici güçler ise teknoloji ve teknoloji ile gelen bilgiye ulaşma özgürlüğüdür.


Bireyin bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesi ile birlikte, ulaştığı bilgi ile kendi zihin dünyasındaki yaratıcılıkları, özgün tasarımları, farklı ve değişik modellemeleri, var olmayan bir şeyin var olabileceğini hayal etme güdüsünü birleştirme ve harmanlama imkanı ortaya çıkmıştır.Tüm bu detaylara, bilgi ve zihinsel faaliyetlerin harmanlamasına sahip olan birey, bir buluş ortaya çıkartmaya çok müsait bir durumda konumlanır.

Marka ve Patent Tescili Nerede Yapılır?

Marka tescili Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılır.Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir.Tescil süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir. Tescil aşaması yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir.

Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar.Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.

Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?

Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir.Ayrıca Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir. 

Marka ve Patent tescilinde yetkili ve uzman Çözüm Ortaklarımız aracılığı ile talepte bulunan kişi ve şirketlere destek vermekteyiz.

bottom of page